Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy (Phần 6)

0

SÔNÍi NC.ÒI

Một căn tọa lạc gân và nhìn thấy nước non sẻ phát

55

tài, như quy luật lý tưởng là nhà nhìn ra hồ, sông hay

biển.

Nghệ thuật phân tích sông ngòi là sơ trường cua người Hoa từ xa xưa. Nhờ nó có khà năng mạnh mẽ trong việc tưới tắm hoa màu, đế sinh lợi. Mạt khác khả năng phá hoại nhà cứa, nông trại của nó cúng rất dáng gờm. Nhưng con sông có dòng nước cháy quanh co là lý tương đễ tưới cho một vùng rộng lđn. Một con sông chảy thẳng tới hay có nhứng khúc quẹo gắt thì rất nguy hiểm vì chăng có gì ngốn được dòng nước chay xiết của nó và khí chuyến quá gấp qua khu vực nào sẽ làm nơi ấy kém trù phú.

Đậc tính của nước cũng rất quan trọng, nó phải lình hoạt sạch trong là dấu hiệu của sinh khí. Dòng nước bẩn thiu và lờ đờ chứng tò trọc khí và nghèo nàn.

 

>>>>>Tham khảo dịch vụ viết kịch bản phim TẠI ĐÂY

Cách chửa : Treo gương soi về hướng nước đế hút khí vê và tạo cơ hòi may mắn, tài lốc.

Xem minh họa hình các kiểu sông và ảnh hướng bằng các cách khác nhau của chúng vê mặt Phong Thủy.

 1. Trước hết hây xem hướng nhà quay ra sông và gân chỗ có nước, ra sao. Nếu nhà nhìn ra sông thì gia đình sẻ được hưởng tài lộc. Một căn nhà nhìn ra sông từ đàng xa thì kém nhiêu vì họ cũng gập cơ hội may mắn nhưng không nắm hắt được.

Cách chữa : Đặt gương nhìn ra sông từ trong nhà nhăm thu hút vượng khí của con sông.

Khoang cách tốt nhất cho một cái nhà gân sống là lây hai fàn chiêu cao cùa nó tính từ nhà ra đến bơ sòng. Nếu cãn nhà quá nhỏ thi nên móng cùa căn nhà lại chẳng dáng gì vi ốm đau. Một tòa nhà cao rộng mới được xem là cân băng với giông sông,

 1. Người ở đày sẽ an hương giàu sang nếu nó nhìn

 

Tham khảo thêm dịch vụ sản xuất phim sinh nhật TẠI ĐÂY

ra giông sông, nó được giòng sông ôm ấp, và diêu này tượng trưng cho tíèn tài.

 1. Nếu dòng nước quẹo ra hưđng khác, người ở đây có thế nhìn thấy lợi nhuận nhưng sẽ chẳng bao giờ được thụ hương (không giống như ở vịnh ngoài biển).

Cách chứa : hãy đặt gương trong nhà đế chiếu xuống

nước.

 1. Nhà nhìn ra thác nước, sẽ đem đến nhĩêu cua cai.
 2. Hướng cùa dòng nước sông cúng đáng quan tâm. Con sông chảy ra hướng cứa trước (tiền mòn) là tốt. Tuy nhiên nếu nó chảy thấng đi thì người à đó bị mất mát về tiền bạc (đôi khi phăi hòi nhà Phong Thủy đế biết rỏ hướng chảy cua dòng sòng).
 3. Đây là hình anh của một dòng nưđe ôm trọn căn nhà, nỏ mang lại c.ho căn nhà nhiều điêu may mắn.
 4. Hình thề dòng nước này đảo ngược không tạo sự may mẩn vè tài chinh cho người trú ngụ. Một mặt nó tạo cho sự thành công, một mặt khác họ khống nắm bắt được tài lộc. Tuy nhièn nhờ dòng sóng ôm trọn cãn nhà là đíèu may mắn, bời thế nên cuối cùng họ cũng thành công do phấn đấu liên tục.
 5. Nơi hợp lưu cua hai con sòng là tốt và có một cù lao ớ trước mặt. Đặc. biệt nếu căn nhà được dựa lưng vào một đôi đất nho. Tuv nhiên nếu là một đôi dốc thi có thè làm hại các dịp may cùa người nhà.
 6. Căn nhà này nằm trên vị trí rất tốt nhờ nó được dòng sông ôm vào.
 7. Cãn nhà trên vịnh là tuyệt vời, có tíẽn bạc rót vào. Còn dù cho căn nhà ớ bán dao, nó được tài lộc đem vào nhưng nếu nó không hội đu hết các yếu tố cần thi tiền bạc khó giử dưực (*)
 8. Dòng sòng chay kiếu này có thê hoậc may hoặc

không mà tùy vào hướng chảy cúa nó. Nếu như nó chảy hướng vào nhà thì nơi ấy dược may, trái lại thì không. Nhưng dù sao có nước ớ gân vẫn hơn.

 1. Theo hình vẽ này, nếu nước cháy hướng vào thi tốt còn không thì bình thường.
 2. Dòng nước kiêu này hăm dọa căn nhà. Tuv vậy, nếu nó là con kinh đào thì nhờ nguồn chay hiên hòa nhà cứa sẽ được an vui, may mắn,

CẢNH N11ÂN TẠO

Do những nhu câu mới cùa liên văn minh lớn mạnh, con người đã tạo tu đường xá, xây nhà cao tâng, do vậy thuật Phong Thúv dả dưa ra nhíèu định luật cái cách mới cho hòa hợp vđi mỏi trường hiện dại. Đường và xa lộ vận khí như sõng ngòi. Những dường lượn khiíc quanh co là tốt nhất.. Nhửng nhà cao tầng coi như dạng với núi non nèn nhà thường ớ gàn bên nó không dược tốt vì nó quá yên tinh.

Tuy nhiên, việc djnb vị nhà cưa không chi thuàn là núi, sóng, nước và gió. Nhừng dưèrng lưu thông, xa lộ, nhà cao tàng, nhửng khu đất như rào cua nhân tạo. Tất cá đêu có ánh hường rõ ràng với nhứng dàn cư ngụ. Dù thế nào thì việc xây dựng ớ phụ cận và ngoại ô thành phố vẫn theo các nguyên tắc càn bằng, dĩèu hòa làm tăng khí cua Phong Thủy vẩn tác dụng trong việc thực hiện và cách chửa dối trị cưa nó.

DAT «AI

Đất đai hình vuông và chữ nhật rất tốt, t.hèm vào mức cao. chiêu rộng và dộ dốc cũng cần lưu tàm. Ngay ca ơ núi, dãy đât. bằng phăng cũng tốt hem miếng đất soài dốc. theo thòng lệ, nếu là đất soái dốc thi xây nhà ơ vị trí cao tốt hơn vị trí thấp. Tuy vậy, khi dất bắt đầu dốc

59

xuống thì khí dịp may và tiền bạc có thê cuốn trôi theo hướng đó.

Cách chđa : Đế cân bằng độ cao thấp của một gi ái đất lệch lạc như vậy. ta đặt đèn hay đèn chiếu nhàm dẫn khí và tiền bạc quay vê nhà.

Tránh xây dựng nhà cứa trên đinh đồi đế khói phải hứng những trận gió lớn mạnh. Một giái đất h’inh bình hành là lý tưởng vì còn có manh đất hẹp ớ phía sau khiến nó thu được khí lành như thổi vào miệng túi vậy.

Dạng đất này có hinh như con sò do đó nên xây nhà theo kiêu gân sò dế đón giử luồng khí và tiên bạc.

Nếu đất trước nhà hẹp hơn thì tương lai người cư ngụ càng ngày càng thu hẹp lại (*)

Cách chứa : Hãy tạo một đường cong dằng trước nhà bằng hoa kiêng hay xây dường đi bằng gạch hoặc đường cho xe chạy.

Hình thè bất thường của miếng đất khiến thây Phong Thủy phải đương đáu và dù sao thì miếng đất ấy cũng đối ra sự tốt lành trong sự vận dụng cái tiến. Miếng đất hình bất thường ta cần làm “càn bằng”. Xem hình vẽ trang 41, hình trên, ta trồng cột đèn điên và hàng rào cày đé sửa sai sự bất toàn và khiến nó giống như hình con bọ cạp, như thế người cư ngụ sống mạnh khoe hơn. (xem hình vẽ)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín