Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy ( phần 11)

0

VIỆC thươní; mại

Công việc thương mại cần có ngoại diện tốt đẹp theo Phong Thúy. Nhiêu công ty dá chịu tốn kém đế C.Ó được cơ sớ khang trang đặc biệt là nơi có nước. Nhứng tám gương treo lèn nhằm hấp dẫn tầm mắt người nhìn dể tạo lợi khi và dịp may. Có Tàn nứ văn sĩ dặt gương trong phòng làm việc của bà chiếu ra con sòng bên ngoài vả ngay hòm đó bà kế lại dà có hai tập san đã nhờ bà cộng tác. Có cách khác tạo ra Phong Thúy tốt lành cho chúng ta. Ví dụ một chú hàng án làm một con suối nhân tạo trước lối vào nhà bà đê làm lợi nhuận cùa mình dược gia tăng. Bồn phun nưđe là một trong những cấu trúc sứ dụng nước hiệu qua nhất trong thuật Phong Thuy, nước hiếu tượng cho sự vận hành của khí và tiền bạc. Khi khách sạn Hyatt ờ Singapore bị ế ẩm, ban quán trị cho sử dụng lại bồn phun nưđc dá bó phế từ làu, thay lại cưa neo sang vị trí khác, làm theo chỉ bảo cua nhà Phong Thủy. Chằng mấy chốc, do có chuyến bay bị đình chi 450 người khách đá nghi tại khách sạn này và từ đó khách sạn đông khách trở lại. Ví dụ đàu tiên trong 4p dụng Phong Thủy hiện đại là ngân hàng Bank of China Building

 

>>>>Xem thêm: Top 5 phần mềm kỹ xảo video chuyên nghiệp

 

tại Hòng Kông được ông IM. Pei thiết kế (xem hình 1) Mặc dù tòa cao tầng được may mắn định hướng trên tríên dốc nhìn hai cáng Hòng Kông nhưng nơi ấy phơi bày lộ liều quá trước nhiều con dường nhộn nhịp vây quanh đó. Các kiến trúc sư tìm cách thiết kế cho nó một mòi trường độc lập với các ánh hưởng của thành phố. Cái ảnh hưởng thuận lợi của nó là lập lại sự hòa hợp vđi một dãy phố yên tĩnh và nhứng thác nước cháy quanh tòa nhà ấy. Nó được nằm giứa hàng rào tre và cày mọc qua đế che đỡ sự khuấy động của xe cộ. Nó là một ngôi nhà cao tầng nhất ớ châu A vđi bảv mươi tàng Tâu – nhìn bao quát toàn bô hai cáng trước mặt. Hãy chú ý đến mòt sán phâm trang trí tình cờ trong thuật Phong Thủy : những tấm vách bằng kính đật thoai thoai vừa làm méo di lúc phán chiếu và đẩy xa ánh hưởng xấu cua nhứng nhà cao tâng gàn đấy.

Thương mại có lièn hệ quan trọng với Phong Thuy. Vị trí lý tưởng của thương mại là ở góc đường với lối vào nàm chéo góc, thu hút khí, khách hàng và tiền bạc hút vào từ hai phía. Dù góc chéo thường là không tốt, điềm háo những tai họa bất ngờ hay đường nghiêng kéo ra – nhưng cũng có vài trường hợp chúng lại trở thành hữu ích.

Cách chứa : Nếu là côt suông, treo gương lên đó đẻ giúp khí thấm vào vật can ấy, hoặc là trộn bột chu sa vđi rượu và viết lèn trên cột “Xuất nhập an bình” – ra vào bình an

Đối với cốc hàng quán thì cửa hàng cần phải dễ thấy nhàm hấp dẫn khí của khách. Nên trồng các loại cây tươi tốt dọc theo cửa vào đế nói lên khí lành nơi ấy. Cũng tương tự như vậy, một vật di dộng kiểu như khúc cột, vẽ sọc đô xoay tròn của viện thẩm mỹ sẽ lòi cuốn sự chú ý của khách hàng. Tại thành phố nọ có tiêm sang

 

>>>>Xem thêm: Top 5 phần mềm kỹ xảo video chuyên nghiệp

 

90

bảng video Foto – Foto làm an rất phát đạt một phần nhờ vào ảnh hưởng từ các dãy đèn néon chiếu thẳng vào cửa hàng, đây là sự biểu tượng tái hồi của chu kỳ khí, dường đi bộ trước cửa hàng lát viền gạch màu đỏ. Chỉ trong vòng một nảm việc buôn bán ỏ dây đả phát triển mạnh đến nỗi một hàng video cách dó ba căn phải đóng cửa.

Một phương thức khác nhằm hấp dản việc buôn bán là treo khánh gần lối ra vào. Âm thanh phát ra từ khánh hình như là hièu qua hơn những bảng hiếu lớn nhằm gày sự chú ý và lôi cuốn nhiều mối thường xuyên cho mình. Treo khánh trên cửa hay gàn đó làm hai việc, trước là báo cho chủ nhân sau là đánh động kẻ gian, người ngay.

Khi chọn chỗ làm an : khi mở cửa hàng trên đương phò’, người ta phái quan sát khách hàng qua lại xem bên đường nào dông hơn. Theo Phong Thủy, bên đường đống dúc là đường “mẹ”, bèn kém hơn là dường “con”. Quan sót kỹ hơn, chúng ta sẽ nhộn thấy dặc chất khí của khu vực đó. Ví dụ một rạp hát bóng nằm giữa một đoạn đường sé gôy ảnh hương tốt cho một cửa hàng mơi mơ. Người chủ nên phân biệt hương dường người ta hay đi dù có hơi xa hơn dường khác. Nếu của hàng mđi không nằm trèn hướng ấy thi không chia 8Ơt dược may mắn của rạp hát bóng. Vì người đi xem phim có thể đến rạp bàng nhiêu hương khác nhau. Đường người ta thích đi là nơi có khí tốt hơn – như di ngang nhà băng đè lấy hèn trưức khi tới rạp hát cho dù dường đi có thể xa gấp đòi lối di khác. Một cách nứa là khảo sát hương xe chạy. Xem hình vẽ sau đây :

 1. Cứa hàng đánh dấu số 1 là vị trí tốt nhưng kém hấp dẩn hơn hàng số 4 vì hàng này mơ cửa ra thu lợi của dòng xe chạy.
 2. Cửa mớ xéo ở đầy là tốt vì nó hấp dẫn ngươi ta và vượng khí đến từ hai phía. Vị trí này nằm đúng hương
 3. đón khí vận cùa xe cộ trên đường. Tuy nhiên góc cùa trụ đỡ lại nhắm vào cửa làm cho người khách đang hàn hoan bị cảm giác cụt hứng như khí cua họ bị chặn lại, và chắc chắn người đó không trở lại lần thứ hai.Cách chứa : đặt gương trên hai mặt trong cua cộttrụ.
  1. Đây là chỗ tốt nhất cho việc buôn bán vì nó đón được luồng khí từ các. hướng.
  2. ơ vị trí này khách hàng ra vào thuận tiện. Đê

  việc buôn        bán tốt    đẹp hơn,         chu nhà nên đạt gương trên

  góc tường      nhìn ra    suốt nhà,      tạo ấn tượng cứa hàng to lớn

  và dẩn khách vào hàng.

  1. Khi có con đường nhắm thãng vào cửa hàng thế

  nàv thì tốt hơn nếu lùông xe chạy đi luôn. Nếu lùồng xe xoáy vào thì cứa hàng nên đặt gương lớn trên vách tường bèn trong soi dọc                                           theo        cưa      ra vào. Nếu là cứa hàng nhò

  hẹp thì lắp gương       trên  hai        mặt cứa ra vào đề cản lại ánh

  hường xấu do con đường mang lại.

  1. Trong hình này, chúng ta thấy có trụ cửa ngăn đôi cứa ra vào, điêu này làm cho việc buón bán không đêu đặn. Cute A không lợi như cứa B vì nó không đón lấy khách hàng tiến vào. Cứa ra vào nên mở vào trong nhằm rút khí vào ; cũng vậy, nó dẻ giữ được khách hàng khống bõ sang hàng khác.

  IIÌNII DÁNG

  Hinh thê có ảnh hướng đến đời chúng ta. Với dồi mắt nhà nghê, và sự lièn tưởng phong phú, nhà Phong Thuy có thế nhận ra và diền giai hình thê cúa ao hồ, núi non, một lô đất, nhà cao tàng hay một càn phòng và rồi nhận ra được ánh hương cùa nó trong đời chúng ta như

thẻ’ nào. Nguừi ta áp dụng Phong Thủy đê làm đẹp hĩnh thê rân nhà, nếu nó không tót họ sửa lại cho tốt.

Thuật Phong Thủy có một ngôn ngứ biếu tượng (như ta đã dọc trong chương 4), núi sông là nhđng con rồng bất định, nó vừa bảo vệ, vừa được dọa cư dản). Từ cổ đại đến nay, thuật Phong Thủy dược dùng dể giải nghĩa các dấu hiệu và hình thể của thiên nhiên và nhân tạo như núi non, sông ngòi, đất đai, nhà cửa và đường số dể suy đoán nhứng ảnh hưởng đổ vđi chúng ta. Ví dụ theo truyền thống Trung Hoa thường tránh những sự chết chóc kể từ hình dáng như bia đá hay nhà hai tháp, như hai lư hương trên bàn thờ tổ tiên. Mới dây một viên chức cao cáp ơ ngân hàng Hồng Kông dã khống sao bán được tòa nhà đẹp đẽ cùa mình vi đằng trưđc cản nhà ấy có một khu vườn hình quan tài. Nhà ờ hay v&n phòng không chi là một hình thế vô hồn hay một cái vo trống khỏng đê ta sống và làm việc trong đó. Hình dạng của nó tạo ra ý nghía đê chúng ta hiếu dược và phản ứng lại bằng ý thức

94

và tíèm thức. Hơn nứa, cách sáp xếp phòng ốc, dồ đạc trong nhà tạo ra thói quen ; phản ứng và hiệu quả trong việc làm.

Nhđng nguyên [ý Phong Thủy dối với nhứng hình dạng do con người làm ra từ việc sắp xếp những phòng Ốc, văn phòng đến nhứng căn nhà và toàn bộ các nhà cao tâng. Như hình vuông, chứ nhật hoặc tròn nói chung là tốt. Chúng thể hiện hình thù chắc chắn, đèu dận dè từ dó xây dựng nên cuộc sống vứng vàng và may mắn. Nhà có sân ở trong là rất tốt, nó giúp cho khí thấm đều vào nhà (nhà kiểu có của người Hoa thường xây bốn gian vây lấy cái sần ở giữa. Có lẽ đó là hình ảnh một rậng núi lý tương trong cách sắp xếp hình dáng kỷ hà).

Những nhà có hình chữ u và chữ L thương thấy ở phương Tày hay nảy sinh nhiều vấn đè. Theo thuật Phong Thúy là nhứng hình dáng bất toàn và ngươi cư ngụ nơi đó cũng thấy đời họ có nhíèu khuyết điếm. Bơi vậy, việc sáp xếp các nơi trong nhà như phòng ngù của chủ nhà, nhà bếp, phòng ăn dèu độc biệt quan trọng đến sô phận ca nhà.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín