Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy ( phần 12)

0

1IÌNIICUỮL

Người Hoa thường tránh xây nhà chứ L vì nó cho thấy có sự thiếu sót và không cân bằng. Tùy sự sắp xếp phòng Ốc mà hậu qua có thè là trẻ con học dốt, đến việc lớn hơn là khủng hoảng dời sống. Một nhà hay văn phòng hình chứ L có thể giải quyết từ bên trong hay bên ngoài (xem chương 8). Cách chữa đơn giàn cho nhà hình chứ L. làm bồn phun nước, trồng cây, dặt tượng hay một dèn pha chiếu lèn mái nhà đế tượng trưng làm vuông lại chứ L. Với những càn phòng kiểu này, cày cối phai khéo léo làm cốn bằng lại từ bên trong.

Cách chứa : Hãy bốt một ngọn đèn, khánh hay một\

qua thủy tinh cầu gân cứa trước đế cân bằng khí trong nhà hay treo gương trên tường chiếu cứa ra vào để phản chiếu lưng cứa lèn trèn bức tường đúng theo hình vẽ sau đây :

Với dạng chứ L, vị trí của cứia trước có thể ảnh hướng không hay về hỏn nhân. Phòng ngu cua chu nhân, nhà bếp hay phòng ãn nằm ờ vị trí cánh trên phía trên cưa ra vào chính là díèm báo trước có trớ ngại trong hòn nhàn. Vợ hoặc chổng hay vắng nhà cá ngày đém và gia đình sẽ tan vở.

 

 

>>>>Xem thêm: Top 6 phần mềm kỹ xảo  video  đơn giản

 

Cách chửa :

 1. Treo một tấm gương đối diện cứa phòng ngù. nhà bếp và phòng ăn de rút cánh chư L lùi tại vào nhà.
 2. Treo một. tấm gương trên vách tường ngoài cánh (chữ L).

Nhà cao tầng có dạng như giày ống hoặc hình cái búa (hàng thịt) đặc biệt 1-à đíèm xấu. Trong một tòa nhà hay phòng có hình cái búa chặt thịt thi khòng nên sắp đặt bàn làm việc, bếp, lò hay giường ngu ở khu vực lưỡi búa, Nêu tòa nhà có dạng búa dựng dưng với cái tháp cao thì nên ơ phần trong tháp (xem như phần cán búa). Trường hợp nhà ớ hay chung cư hình con dao nằm ngang, chỗ ngu tốt là ớ nơi cánh hẹp (phần cán dao) nhằm tăng khí và người nhà có cảm giác an toàn.

Cách chữa : Nêu phòng ngu, bàn làm việc hoặc bếp lò nằm trên lưỡi dao, treo một tấm gương trên bức tường đối diện cạnh ấy, nhằm đưa nhửng thứ ấy khỏi lưỡi dao một cách an toàn.

(Hình nhà dạng con dao – trang 69)

(Hình nhà cao tang dạng con dao. búa chặt thịt – trang 69)

Trong nhà hay phòng có hình giày ống thì nên tránh

đặt giường hay cửa ra vào nơi vị trí ngón chân đê khòi “vấp ngã” trong cuộc đời. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến sự yếu kém tài chính – có thê dẫn tófi phá sản. Tại vùng mắt cá thì do tình cờ có sự kết hợp quỳèn hạn và nãng lực.

 

>>>>Xem thêm: Top 6 phần mềm kỹ xảo video đơn giản (tiếp)

 

Cách chứa :

 1. Trống hồn hoa và cho dày nho tại điếm A leo lên đinh cua giày ống. Điêu này làm cho những ngón chân nhón lén từ bên nặng hơn đế rút bớt lực nén xuống.
 2. Tại diêm B, làm một. hồ nước hoặc dặt đèn nhằm tạo nó thành hình vuông hay chứ nhật.
 1. Treo gương dể phản chiếu cái giường, bàn làm vièc, bếp lò hoặc cửa ra vào, tránh khỏi dế giày.

(Hình chiếc giày ống – trang 70)

Có nhiều nhà làm garà nhô ra từ nhà chính nên tạo thành hình chứ L. Như thế sẽ làm vướng lối ra vào vồ cứ phải đi vòng đế vào nhà. Dù có lối đi vào nhà nhưng người ta vẫn cảm thấy có sự cản trở và như thế nghè nghiệp sẽ không khá dược.

Do trở ngại từ nhà để xe nên người nhà vố hình chung mất cốn bàng thể chất và tinh thần. Ví dụ : trong hình vẽ dưới đây họ luồn luôn suy nghĩ “một chiêu” nhắm vào nhà để xe do đó tương lai của họ bị ảnh hưởng và lêch hướng theo.

Cách chúa : 1. Đột một đèn pha chiếu tới của ra vào đế tạo cân bằng cho nhà.

 1. Xốy dựng một lối đi bằng đá, gạch hay xi măng từ đường 16 xắn vào như hình chứ V để’ tượng trưng mở ra một hướng mới đón các cơ hội may mắn.

N1IÀ cnửu

Nhà có dạng chữ u vđi cửa chính nằm trong hốc có thế gặp trở ngại trong hòn nhàn. Tránh việc đề phòng ngủ của chủ nhà, nhà bếp hay khu ăn uống ở hai bên cánh cừa của chử Ư, nếu không một trong hai vợ chồng thuừng thường không ãn ngủ tại nhà do ý nghĩa căn nhà bị “khóa chạt”, họ thường ít ớ và ít vê nhà. Thêm vào đó

người nhà có thê bị bệnh nhức đốu, mô xẻ, mất việc hay kinh doanh lỗ lã.

Cách chữa : 1. Trên cánh chữ u đê phòng khách thay vì phòng chủ nhà.

 1. Bên ngoài nhà trồng rào hay hoa từ đâu cánh này sang đau kia đế cho càn nhà đối sang hình chứ nhật.
 2. Trong nhà, treo gương trên tường đối diện.
 3. Treo gương trên vách tường ờ cánh ngoài nhìn vào trong nhà nếu khu ấy là phòng ngủ, phòng ăn hoặc nhà bếp.

I)ẠN(; hất mƯỜNt;

Người ta có thế dùng phương pháp càn hằng đê sửa lại hĩnh dạng bất thường cua đất dai, nhà cưa hay phòng ốc. Ví dụ một căn nhà có cứa ra vào nhỏ như cái “lỗ mũi” nên lượng khí vào nhà khòng dú làm cho tài chính bị can trơ và sức khóe người nhà sẽ suy yếu. Trồng cày đê giải quyết được điêu này.

Nhà mà có góc nhọn hay góc cạnh ca hai đêu de dọa người ở nhà vì tai nạn có thè xay ra vò chừng dối.

Cách chửa : Nếu xây hò nước, bốn phun nước hoặc trồng câv cối cho cân bàng hinh dáng thì cản nhà sẽ dạt dược hài hòa àm, dương.

Có nluĩng cãn nhà dạng kì dị hay bất thường có thê đem lại sự may mắn nếu sứa chửa một cách dặc biệt, Có một gia dinh tre dọn đến nhà có hình dạng cối xay gió nhưng vì khí họ chậm lụt. nến dạng này tại khiên dời sống họ thêm phán khới sắc nhưng người vợ không theo kịp nèn sinh bệnh vê đường tiêu hóa và nhức dâu.

Cách chứa : Trông cày leo de giứ chật cánh quạt cối xay gió.

 • Nhứng mẫu nhà hợp cách thì rất tốt. Nhà số 3 sửa thêm bằng cách trồng bụi cây cho thành hình bát giác. Những mấu nhà bất thường còn khó hơn nứa tuy cúng có cái có thể đem lại may mắn – còn có cái lại gây rắc rối, trơ ngại. Dù vậy, ngay những mẫu nhà khó khăn cúng chúa dược bằng cách dùng Bát Quái :

4-5. Là những mảu nhà may mắn.

 1. Mốu này tốt trong các cung về hôn nhân, tài chính, học hành, thương mại.
 2. Dạng cây tốt nhất nơi hai góc A và B để làm phòng ngủ.
 3. Mỗu này tốt cho những điểm sau đây : nèu cưa ra vào nằm bên mạt A, nghê nghiệp được tấn phát ; nếu cửa nằm bèn môt B con cái khỏe mạnh, giỏi giang, nếu ớ mặt c là nhà dược nổi danh, còn nếu ơ mạt D thi gia đình hòa thuận. Nhà mẫu này sẽ may mắn hơn nứa nếu xây dựng thêm tại hai cánh a và b.
 4. Người sống tại nhà này hưởng được hạnh phúc hồn nhân và sang giàu.
 5. Nhà theo mẫu này như hình tia chớp là tốt (xem hình vẽ SỐ 10). Mà càng nhíèu bậc lại càng tốt. Người ở nhà này rết phát triển trực giác, tưởng tượng. Nên mở rộng nhà dể tạo cho nó thèm thế mạnh.

Một nhà Phong Thủy bảo đây là mấu nhà tia chđp (lưỡi (ầm sét). Dạng này dùng cho các công ty điên toán thì rất hợp trong việc thương mại.

 1. Dù nhđng mảu nhà này nói chung là may mán, tuy vậy nên tránh làm cửa trên đường xéo góc, nếu không rất có thể gặp tai nạn.
 2. Nhà dạng chứ T thường là tót, nếu thân dọc
 3. của nó không dài quá b’ê rộng thanh ngang chứ. Nơi đạt phòng ngu lý tưởng nhất là ở thân chữ – và không nên đạt ở hai đâu mút cùa thanh ngang trên.
 4. Người à đày có nhửng khuyết điếm như : cửa chính đạt ở mặt A là thiếu kiến thức và sự giúp đỡ, nếu cửa ớ mặt B họ thiếu kiến thức và nghèo, còn nếu cửa ở mật D họ gập trơ ngại trong hôn nhàn và thiếu người giúp dở.
 5. Cãn nhà kièu cbử thập rất xui xeo. Người cư ngụ sẽ đau khô vè hôn nhân, tài chinh, học thức và thiếu người giúp dở. Mầu nhà này gọi là “hoại long” làm người ở đó mất san nghiệp.
 6. Mẩu này cũng chịu thua thiệt như dạng chữ L, nếu cứa vào ơ mật A thì việc hôn nhân xấu, nêu cưa ơ mặt B thì thiếu hụt tiền bạc, nếu ở mặt c thì kiến thức nông cạn, còn cứa ờ mặt D thiếu người giúp dỡ.
 7. Cách chứa : chửa cho vuông vần bàng cây trồng hoặc thắp đèn ơ các góc khuyết.
 8. Mẳu nhà chữ H là xui xeo. NẾU hai bẽn cùng hõm vào thì đời sống càng tệ hại. Nếu ngõ vào ớ cạnh A hay c người ở có chuyện buồn vê gia đình, nếu cứa ơ mặt B, D thì nghê nghiệp và danh tiếng bị trớ ngại.

Cách chữa : trong cây cối hay làm đường đi nối liên các cạnh cho thành đêu đận.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín