Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy ( phần 13)

0

CÁC l)ẠN<; IMIÒNC KHÁC

Từ 1 đến 9. Nhứng phòng có dạng này là tốt, là nguyên dạng. Hình lục giác ở số 2 là loại may mắn, có thế tót hơn nữa nếu trồng cây hay nhóm đô trang trí sáu màu : trắng, đo, vàng, xanh (lá cây), xanh (da trời), đen. Đan đặt ơ mỗi góc một màu. Nếu số 4 là phòng ngủ hãy đặt giường ngu quay ra góc giứa rồi trồng cây, đật thuy tinh cầu hay bóng đèn ở tại góc dó.

Từ 10 đến 15. Đày là nhứng mẫu phòng xấu. Tại phòng số 11, nếu cứa ra vào ớ mặt A, người nhà găp trơ ngại trong vấn đê tiên bạc và hòn nhân. Nếu ớ mặt B thì nghèo và ít học vấn. Nếu ở mặt c thi ít học và ít được giúp đỡ. Và ơ mặt D thi gập trơ ngại trong cuộc sống vợ chồng và sự giúp đỡ. (xem chương 81. Phòng hình tam giác như ở số 13 có thế gặp tai họa nếu không trồng cây, dặt tbuy tinh cầu hay thư gì tương tự tại ba góc phòng.

 

Tìm hiểu hiệu ứng video đám cưới TẠI ĐÂY

Phòng dạng hình binh hành như ớ số 14 cổ thê gây tai họa bất. ngờ cho người nhà nếu họ đặt cứa ra vào trên một trong hai góc tường chéo.

Trong cuộc sống hiện đại, Phong Thuy trong nhà anh hướng cho chứng ta nhiêu hơn núi sòng bên ngoai. Anh hương chinh từ sự sắp đặt ở vàn phòng, nhà ớ và anh hương phụ là ra thế giới bèn ngoài cua chúng ta – nghĩa là Am tác động Dương. Mâu mực và dời sông cua người ta là phan ánh trung thực từ sự cấu trúc, hình dạng và cíồ đạc sắp dặt ơ trong phòng.

Đô tìm ra vượng khí nhà Phong Thưy xem xét nhà cưa như lã một cơ thê có hoạt dộng bèn trong cua nó, cứa náo dược xem là mòi, miệng, mắt đế chuyên một lượng khí vừa phai vào nhà. Phòng lớn lá động mạch dẳn khí di các phòng. Đô dạc. câv cối và cứa neo hên trong tạo

nhánh làm thông khí. Ngay một nội thất hàp dản và đẹp đẽ cũng có thê nay sinh những vấn đè mà chí có con mắt nhà Phong Thuy mới nhận ra được.

Theo giáo sư Lin Sun thi căn nhà hiện đại do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế vẳn có thể phạm vào mốt số sai Tàm vè mặt Phong Thúy – như trong hình vẽ dưới đây. Một cản nhà ngân dối có thê là nguyên nhân cho bệnh tật nảy ra ờ phần chính giữa dọc theo (mạch nhân, đốc) trèn cơ thế người cư ngụ.

 

>>>Xem thêm: Top 5 phần mềm kỹ xảo video chuyên nghiệp

 

Trong hình là căn nhà được giải thướng ve xày dựng tại California có một vài sự thay đôi vè phong thủy giúp tránh có vâìi dè khó khăn sau khi xây lèn.

Một trong nhứng diều hất lợi chính là sự thiếu càn bằng cua lối ra vào. Khi mớ cưa, tâm nhìn vào bị che đi một nửa vê vách tường chắn ngang, đíèu này làm lệch nhận thức trực diện khi họ vào nhà và như vậy ảnh hướng đến việc làm và hôn nhàn. Hàng ngày khi họ trờ vê, mát phai chạm vào góc tương, mát bèn trái nhìn suốt, vào trong khiến cho khi lệch đi và tác động vào ngôn ngứ và cam xúc của họ. Canh bị phân ra sẽ tôn thương vè mật “ngôn ngứ” cua não bộ trong khi nó lại phát triển về phần “dộng tác”, do dó người ớ nhà ít suy nghĩ và hành động nhĩêu hơn. Vợ chông thương cãi cọ vđi nhau thay vì hàn luận khi gặp trờ ngại, sau chót là dẫn đến xô xát.

Cách chữa : Treo gương, tranh ảnh hay hoa trên vách tường dê gáy chú ý cho mắt bèn phai tạo ra hiệu quá càn bàng.

Cứa và cưa sò trong nhà xếp hàng dọc làm cho khí vận hành từ phía hên này sang bên kia quá mau, điêu này tạo nên giống nbư một lưỡi dao của khí cốt ngang và de dọa người trong nhà khiến cho sức khỏe và mối

liên lạc của họ khống được bên chặt. Luồng khí đó còn mang theo tiên bạc và vận may.

Cách chứa : Treo khánh hay bình bông để tán khí

ra đèu ca nhà.

Khi cửa ra vào chính đã giải quyết, người nhà vản còn có thế bị choáng. Ví dụ : cho dù phần chính trong nhà rộng thoáng và có thẩm mỹ nhưng những cái tốt ấy cũng ít giúp ích cho người nhà, nếu họ lại vào nhà theo lôi nhà dê xe và khi mới vào là đã gặp vách tường. Đá thế cửa mớ ra lại trái tay, rồi lại phải đì bọc theo cánh cua, lướt qua máy giạt rồi thấy những góc nhọn bị lấn áp bới kệ sách cao, gặp hành lang ức chế và đi lòng vòng. Một lối di quẹo gắt vào phòng ngu làm liệt khí. Họ thường bị biếng nhác – hay nãm ươn trên giường mỗi khí về nhà. Bị tai tiếng, bất hòa trong hòn nhân và gia đình.

CỬA N(;Ỏ

Khí vận hành ở trong nhà dưực xem là lý tướng khi nó thống suốt cũng như sự chuyên vận c.ùa máu trong cơ thê khoe mạnh. Cửa ra vào và cửa sò là neo dản khi vào và dón vận may đến. Theo dứng cách thì các cứa trong nhà, hành lang và cầu thang dản khí vận chuyến khắp nhà. Sự vận hành phai đíèu hòa, đừng quá nhanh và dừng quá chậm.

Lối cứa chính phai mơ ra chỏ rộng nhất của phòng hay dại sanh. Đại sanh là nơi mơra cho khí và ấn tượng đàu tiên cua người nhã là một điêu vó cùng quan trọng trong thuật Phong Thuy. Nơi nàv cần sáng sua. khoan khoái, âm cúng và thân mật. Như thế khí cua ngươi cư ngụ được hưng phấn và diêu hòa.

Có chủ nhân nhiêu nhà hàng ản Trung Hoa. Một chuyên gia kiên trúc dã thiết kê c.ho nhà hàng của ông một. hàng àn lớn, khai trương năm 1983. Trong số những thay

đối. òng treo một tấm tham với hàng chữ “mắt bần”, đẻn thờ thiên quốc trên vách tường nhìn ra cứa chính. Ong ta nói tàm tham đó vừa có ý nghĩa tượng trưng lại vứa đê trang trí và thêm : “Đền thờ là nơi hoàng dè’ Trung Hoa hàng năm dến càu xin nàm mới bình an và được mùa trong ca nước”, ông nói tính chất ba chiêu tạo ra viền canh, như vậy khách hàng không chi được tiếp đón băng một bức tường trống trơn.

112

 

Đây là một sô vân đê và cách chứa những cấu trúc lệch lạc của ngôi nhà :

Cánh cửa mở ra nghịch chíèu sé kèm chặt khí và vận may cùa người cư ngụ. Chắc chắn họ bị dau yếu về thế’ chốt và tinh thần.

Cách chữa : đôi cứa ra vào theo chíèu thuận, treo gương trên tường đê tạo khòng gian rộng thêm hoậc đạt đèn hay chuông tự động reo khi có người mơ cứa.

Nếu một người vê nhã hàng ngày mà cứ dược “bức vách” dàn chào làm dội khí đèu đêu thì bảo đàm là sẽ vất va cuộc đời – ít ra là ba nấm Hên.

Cách chữa : Treo gương trèn vách tương theo hình vẽ giúp khí chuyên vào khoảng không gian dội khí.

Một lối vào hẹp và tối cúng cản sự vận khí và cán trờ may mắn của người cư ngụ. Nếu ngõ vào là mòt hành lang hẹp sẽ khiến sức khỏe yêu kém về đường hô hấp và khó sinh nơ cho phụ nử. Vê tâm lý, một lối đi hẹp, đèn mờ gày ra sự thất vọng, dản đến việc cáu kỉnh và tàm trạng u buồn.

Cách chứa : Đạt một ngọn đèn sáng trên tràn và một tấm gương trên vách cân cứa đế tạo chiêu sâu.

Cửa sau nhà cũng quan trọng, nó tuợng trưng cho các dịp may đến một cách gián tiếp – Nhà ở hay cứa hàng sè gập may mán hơn khi có cứa sau mớ ra một lối đi rộng rãi vì là biếu tượng cơ may sẽ lớn hơn trong sự phát triển tài chính thay vì là một vách tường ngân chận.

Trong Phong Thủy cửa thòng luỏn là cần thiết. Đặt c.ửa thất cách gây hâu qua xâ’u và sự lục đục trong nhà chu nhàn. Cứa thòng luôn ngay hàng với nhau thường là tót và mơ ra không xếp lên nhau. Tuy nhiên tránh làm phòng tắm cưa đôi. Điều này làm người nhà mác bệnh dọc theo dường giữa cột sống và giứa vùng bụng trước (theo mạch Nhâm, Đốc ì từ đổ sức khòe và tiên bạc đội nón ra di.

Cách chửa : Treo gương trẽn hai cánh cứa nhìn ra lối đi.

Nếu cánh cứa chính dối thăng với cửa hậu thì vượng khí vào rồi ra đi quá nhanh khiến cho nhiêu cơ may đến rồi tuột khói tầm tay người trong nhà. Khoáng cách hal cứa này càng ngắn thì càng làm cho hoàn canh thèm khó khãn – mà khoang cách càng xa thi càng tốt hơn vì đíèu này tạo cơ hội tốt cho sự vận hành cua khí.

Cách chừa : Treo khánh, c.ày kiêng hoặc thuy tinh cầu nhằm tán khí và rải cơ may đèu khắp trong nhà. một nhà thầu xây dựng nọ xây lối vào nhà thòng suốt ra sau vườn. Sau khi treo khánh đé giúp khí vận díèu hòa và các cơ may ông ta đá trúng được mòt mối thầu khong rỏ, gặt hái vô số lợi lộc, tíèn bạc và nhiêu việc khác nứa.

Nắm vặn cửa đụng nhau như nghiến răng có thẻ gây xung đột trong nhà.

Cách chữa : đe chửa hết lời qua tiếng lại thì hoặc là sơn môt chấm đò ngang tầm mắt trên hai cánh cứa hay làm cách thế này : cột một băng lụa đỏ dài khoang từ 50cm đến 80cm vào từng nắm vận cửa rồi cát đi nứa hãng (xem phụ lục 11.

Háy coi chừng cửa đối diện thòng luôn nhưng hơi lệch đi một chút. Nó có thê gây trờ ngại cho sức khoe, sự nghiệp và gia đình. Cách xếp đặt nguy hiếm này coi như “vết cắn trộm” và lãm lây tính cách này sang người

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín