Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy (Phần 3)

0

DỊCH – KINH

Kinh dịch là hèn tang trong Phong Thúy thực hành. Nó là mẹ đe cua tư tướng Trung Hoa. Nó nay sinh ra từ thuật bốc phệ rất xa xưa. Nó chi bao cho các vua chúa, tăng lứ và học gia về đu mọi vàn đê, từ việc chiến tranh cho đến việc đi xa. Nó là sách hói đe đoán, đê chi thị một công việc thích dáng, thi đơn quái và trùng quái cũng được nghiên cứu trong chu kỳ thay đói liên tục của Am và Dương. Các yếu tố đê nhấn mạnh sự liên hệ giữa số phận con người và tbièn nhiên. Ba gạch dơn quái đại diện

1 nghĩa vạn vật trong vũ trụ ; nó biểu thị bằng nét đứt

là Ám————– và  nét liên — là Dương. Khi ba hào hựp

 

>>>>Xem thêm: Dịch vụ Sản xuất phim kinh doanh

 

lại nó biểu tượng để gọi là Thiên 1 (trời), địa 2 (đất), chấn 3 (sấm), sơn 4 (núi), Hóa 5 (lứa), phong 6 (gió), trạch 7 (đàm), thùy 8 (nước) – Coi phụ lục 3, là sơ tượng cho sự vận hành cua Đạo và sự biến hóa mãi mải.

Những đơn quái (3 hào) được lập thành bàng cách xóc những thanh gè và sau này dùng dồng tiền, xu, người ta đoán quẻ từ trùng quái (gồm 64 quẻ đều chia trèn tám biểu tượng kể tên).

Ró ràng người Hán đã ứng dụng đơn quái đè ứng vào các cung cửa : phòng ốc, phương hướng, mùa tiết, màu sắc, các phần trong cơ thê và nhà cửa cũng như giúp tiên đoán trong cuôc sống thông trám và các tình huống của hôn nhốn.

Kinh Dịch không chi dùng trong bói toán và mục đích triết học mà còn là mòt phương thức bí nhiên cao độ. Nó đá xuất hiện trong nghệ thuật xem tướng mạo, những phương thuốc bí mật, xem chi tay và dĩ nhiên có thuật phong thủy.

Trong Phong Thủy, hình bát giác với tám dơn quái dược gọi là Bát Quái, xem như một vật huyền bí đế chàn đoán trong việc cân bằng hóa môi trường. Nó hưđng đạo dế cái thiện sức khóe, thịnh vượng và hạnh phúc. Hình bát quái dược treo trên cao ngoài phòng, ngoài cứa nhà hay lò đất dể tìm cung mạng càn thiết. Ví dụ như một góc nhà nhô ra bên góc phải căn phòng là cung vê hôn nhản vậy là vấn đê giải quyết ở chỏ này. Đế giải quyết nó, ta treo một tấm gương chiếu ra từ góc đó dể giúp nó biến ra kết qua tốt. Nhà nào có phòng tắm nằm ở cung tài lộc sẽ bị hao tốn tài chính, tíèn bạc (*).

(*) Cước chú : Đọc thèm chương 8 vê Bát Quái,

 

 

>>>>Xem thêm: Dịch vụ sản phẩm phim sản phẩm

 

35

Hiếu ró bát quái là các bạn hiểu được cách thực hành phong thủy trong sách này.

Theo giáo sư Lin Sun, có hai cách giai quvết các khó khăn, trớ ngại là : nhập thế và xuất thế. Cách nhập thế là giải pháp hợp lý theo kinh nghiệm và hiếu biết của chúng ta. Trong cuốn sách này ta thấy nhiêu giai pháp thiết thực. Nhưng quan trọng không kém là cách chứa xuất thế, không thế hiếu dược bằng lý luận thông thường và rất bí mật. Ngày nay ta gọi nó là khoa học viễn tướng – Nó ờ ngoài tầm hiếu biết và kính nghiệm cua chúng ta – nhưng có lẽ trong tương lai lại là điêu hiện thực.

36

Giáo sư Lin doán chắc cách nhập thế dạt được 10r/( là mức độ tốt nhất. Trong khi cách xuất thế đạt từ 110 đến 120 phần trăm – có nghĩa là cách xuất thế không chỉ giai quyết chữa trị cục bộ mà còn làm tốt hơn nữa cho tình trạng ấy. Ví dụ như có dôi vợ chồng trục trặc trong đời sống tình cam. lời khuyên nhu bình thường là hẫy kiên nhẫn, thông cam và vèu thương. Đấy là cách chửa trị theo nhập thê’ – là cách hợp tinh, hợp lý, dẻ chấp nhận. Cách này đạt kết qua trung binh 10’7( trong khi dùng cách chửa xuất thế, hai người chi cần nhích cái giường cua họ sang bén một chút (khoáng năm phân tay). Cách này có vé kỳ dị, hành dộng do niêm tin và có lẽ là cách bắt đàu cho việc chứa lành trong t,ÍPm thức. Kết (Ịua thật là tốt lành, vượt trội hãn cách chứa nhập thế.

Thuật. Phong Thuy cổ truỳẻn vẫn côn là một bí mật. Cách chữa nhập thế trên các bình diện cua I1Ó song hành với các tư tương hiện đại cua vật lv, V khoa và trang trí. Cách chứa xuất thế thi vượt quá xa tam hìèu biết, khám phá nó như nằm trong tíèm thức cua chúng ta vậy.

Kết qua mỹ mãn cách chửa xuất thế cua môn Phong Thuy là làm tăng lùõng vận khí. Thật vặv, làm sao cho khí vận dược quàn binh và vượng khí thi dó là mục đích ca thê cua Phong thuy đê dem lại cai tiến cho con người trong môi trường có dược sức khoe, hạnh phúc và may mắn <*).

Đặc tính phò biên cua thuật xuất, thố dược thực hành qua ba kỹ thuật, cán bán sau dây :

  1. Phưtĩrig pháp tiếp khỉ : bằng cách tháp khi từ một nơi hay từ dưới lòng đất cách xa đó. Đơn gian là tạm thời thay đổi bằng cách trông xuống đất, một. cái cột, trong rống, trên đmh C-Ột thắp đèn dè dần khí lén. Ví dụ một Căn nhà không hoàn chinh bị mất một góc. Nếu ớ gàn

37

nơi dó có mót nhà kho thì vảy một lối đi nối với kho kia đê gợi ý ra hình dáng hoàn chinh.

  1. Phương pháp bình khi ; đê làm môi trường với vật xung quanh hòa nhập vào nhau. Nếu căn nhà có hĩnh thù kỳ dị thì hãy tạo ra phong canh hay kiến trúc phụ thuộc đê tạo quân bình. Ví dụ nhà có ga-ra nhích sang cánh trái khiến mồi khi người chu đến nhà dế xe phai dấn thêm mười bưđc nứa, làm cho họ có điêu không 6n và họ thường hay suy luận ngang. Vậy làm một lối đi hay đặt. dá tang vào bên phai sẽ làm càn bàng nét toàn thề và tượng trưng mở dường là mớ ra các dịp may.
  2. Phương pháp nối bội : đê gia táng và bố sung khí vặn – bằng cách trang bị thêm một bóng đèn sáng, vòi phun nước, be nuôi cá làm sinh động khí yếu và tù hăm cũng như làm khí vận chuyến khắp nhà. Mặt khác, ta dùng những vật cô thanh nhạc như quạt gió. khánh hay chuông. Ví dụ : Nếu có bức tường quá cận lối ra vào – nó làm cán khí và cán dịp may ta hày đạt một tấm gương nhảm tạo chiêu sâu hav dặt một cái chuông, một ngọn đèn mà mối Tàn mỡ cứa ra là nó rung hay sáng dèn. Điều này làm cho khí cua người cư ngụ khdi lên thoát khỏi ảnh hường cùa bức vách kia.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín