Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy (Phần 4)

0

CHÍN CÁCII CHỬA CẢN HAN

Có những phương thuốc căn bàn đé thay dối. điêu hòa và tăng khí – dùng cá trong lần ngoài ngôi nhà. Nhửng cách chứa này cần một số diều kiện như : giái quyết mất quân binh, cai thiện khí vận hành dế tăng hô một trong tám cửa cung Bát Quái Kinh Dịch, như vậy đời sống sẻ hòa theo (xem chương 8).

Chín cách chữa cản ban :

  • Nhửng đò vật phản quang : gương soi, thuy tinh càu, đèn.

38

  1. Ảm thanh : khánh, chuông.
  2. Sinh vật : cây kiêng, bonsai, hoa, cá cảnh.
  3. Vật di động : quạt gió, vòi phun nước, con quay.
  4. Vật nặng : đá táng, pho tượng.
  5. Đồ diện : tivi, dàn máy nhạc stereo, máy điêu hòa không khí.
  6. Ong sáo tre.
  7. Màu sắc.
  8. Nhứng thứ khác.

 

>>>>Xem thêm: Dịch vụ sản xuất phim sự kiện 

 

Mỗi cách chứa đêu có lối sứ dụng riêng của nó : quạt gió làm tán luồng “tứ khí” thôi vào tử đường lộ ; ống sáo tre đặt hợp cách làm nhẹ dược áp lực cua xà nhà.

Thiết kế các cách chữa như sau :

Vật phan quang

Gương soi : còn có tên là aspirin í thuốc giải cám) cùa thuật Phong Thúy. Nó chứa bệnh búòn phĩên cho gia chu – Dùng ca trong lẫn ngoài.

Dùng ứ ngoài, nó làm hung khí lệch hướng từ ngoài đường nhẩm vào, từ tòa cao ốc hay đám tang gàn bên. Gương vừa phan hòi vừa bao vệ người ta tránh được các luồng tà khí. Gương cđ nào cũng dược. Gương treo tường được các kiến trúc sư đương thời dùng làm đạt mòi trường tiêu cực. Muốn tống xuất tất ca các lực quá tải, hãy dùng gương cong ifôi> dế làm hình phan chiếu đao nguơc. Neu có một con dường chạy thăng vào cưa ngõ, treo gương trèn cửa ra vào.

Gương cổ nhiêu c.òng dụng khi dùng trong nhà và vãn phòng. Trong nhà, ta dùng loại “càng lớn càng tốt”. Nên treo gưcmg vừa tám. nếu thấp quá nổ gây nhức đâu và giáng khí người nhà. Nếu cao quá nó làm mọi người khó chịu. Gương soi nén dùng cỡ lớn vì cỡ nho như bàn tay làm biến dạng hình anh. Gương treo đúng cách nó

 

 

>>>>>Xem thêm: dịch vụ sản xuất phim bài giảng

 

39

giúp phản chiếu được khung cảnh bên ngoài, như ánh sáng, nước non dem vượng khí vào nội thất, ơ nơi chật hẹp, gương giúp dễ vàn khí, tạo ảo giác rộng và sáng. Gương phần chiếu người đi vào dù ngòi xoay lưng ra cũng thấy ngay. Nó tạo cân bằng một ngôi nhà và một cãn phồng hình chứ L. Trong việc thương mại, treo đúng cách làm tăng lợi nhuận.

Qua câu thủy tinh (có nhíèu góc cạnh nhò); thuy tinh cầu được thịnh hành trong môn Phong Thủy. Nó không giống thúy tinh cầu tròn nhẵn bèn khoa xem bói, người ta cho ràng thuy tinh cầu cho người ta nhìn được rất xa và rất rỏ. Dùng điêu chinh khí trong nhà và văn phòng, giai trừ thiết kế lệch lạc, làm tót hơn các cung trong Bát Quái. Làm tán hung khí nội thất và ngoại biên. Như thế trớ thành biêu tượng cho các nguồn nàng lượng tích cực (treo trẽn hướng Táy cứa sỏ), thủy tinh cầu phán hồi nống chiếu thành màu sắc cầu vòng bảy màu). Thuy tinh càu dùng tâng luồng khí vằn trong nhà đè giúp người cư ngụ cai thiện cuộc đời. Ánh sáng : giúp đỡ rát đác lực trong thuật Phong Thuy. Ban thân ánh sáng là diêu quan trọng trong bất cứ mòi trường nào. Hãy dặt đèn ngọn hay dèn pha bên ngoài một căn nhà hình chữ L, nó sứa lại dược cho góc ấv vuông vắn. Nếu dặt dưới chân dõi, nó có thể lưu dược khí và tiền bạc không tròi theo trĩên dốc cua lô đất đôi. Ớ trong nhà đèn tượng trưng cho mặt trời ban phát sức lực từ đó – làm vượng khí trong nhà. Theo quy luật thì dèn càng sáng càng tốt.

Am thanh :

Khánh : Đế đíèu hòa khí vận. Nó làm tán tà khí trong và ngoài nhà. làm dịu hòa và tái định hướng khí cua con đường hav khí ớ đòi núi ; đưực ích lợi và cân bằng hơn. Treo trẽn đâu hiên làm biêu tượng tăng khí ớ nhà. Khánh hay chuông có thế dùng đê chiêu khí lành

40

và tiên bạc hay thương vụ vào nhà. Treo gân lối ra vào để cảnh giác kè xâm nhập. Vào giữa nam 1970, một ngân hàng bị đánh cướp. Sau đó theo lời chỉ dẫn của nhà Phong Thủy họ đỗ treo chuông lên cứa đế nó kêu lên mối khi đóng, mở. Thật là một đô vật bâo vệ an toàn hữu hiệu tuy có thô 9Ơ. Hình như hệ thống chuông báo này làm nản chí các tay ăn cướp vì sau dó chẳng xảy ra vụ đánh cướp nào nứa.

SINH VẬT

Cây cối và bòng hoa : thật hay giả, bàng lụa hay nhựa, cây bonsai… không chí tượng trưng cho cuộc sống, tự nhiên và sự tăng trương mà còn dẫn dưỡng khí đêu khốp nhà. Chúng có nhiêu nhiệm vụ : biểu hiện Phong Thủy tốt, có cây hoa tốt tươi và con người nâng động. Đặt cày canh ơ hai bên lối vào nhà nó chiêu vượng khí. Trong ngoài các nhà hàng, cửa tiệm, chúng được xem như đèn hải đãng dẫn khách hàng và tíèn về cho chu. Ngoài việc tạo sống động cho không khí nội thất, cày có thê giái quyết dược cấu trúc không cân bàng trong nhà như nhửng góc nhô ra từ một góc phòng hay nhà kho.

Cây bông hoa nhân tạo có hiệu quá khi dùng thay cho thứ thật. Lá và hoa không dế đôi màu và hư hòng, tiện sứ dụng – ngoại trừ. màu xanh cua nõ kém đẹp. Người cư ngụ không bị ám ánh đến tuối tác và chết chóc khi bàn tay họ chưa xám màu (hàn tay tứ thi).

Hồ cá kiếng cũng giống câv cối, nó là tiếu vũ trụ trong thiên nhiên, đậc biệt giống đời sống ờ đại dương. Và nước, cốt tuy đè nuôi cày là biếu tượng cho tiên bạc. Người Hoa dùng chứ Phong Thủy như tiếng lóng chơi cờ bạc nghĩa là “cua phù vãn”. Bơi vậy. khi quang canh thiếu chất tươi nhuận người ta dùng hồ cá kiểng nhăm gơi sự sống động dương khí đế tạo của cái. Cá dược coi là ngùôn

41

lợi của biến cá, hơn nữa nó làm giàu cho con người. Tại võn phòng người ta dùng cá đê thu hút các tai họa và vận xấu nói chung khi có con nào chết là phải lập tức thay vào con khác. Hò cá có bọt thòng hơi làm kích thích khí được kể là tót nhất.

VẬT 1)1 ttỘNÍi

Sức gió hay sức của diện từ như cối xay gió, chong chóng và đỏ đo thời tiết cúng kích thích cho khí vận hành và làm lệch hướng các lực lớn mạnh cùa dường lộ và hành lang dài chĩa vào nhà.

Bồn phun nước ; suối nước nhân tạo ở ngpài hay trong nhà cũng là những tiếu vũ trụ. nó vận khí và làm ra tiên. Chúng cúng dùng đê báo vệ : sức nước làm tán “tử khí’ hay con dường hình mũi tên đâm tới. Bồn phun nước tạo ra khí lành ; trong thương mại người ta dùng nó để chiêu lợi.

VẬT NẶNC

Đá táng hay pho tượng : có khi táng đá hay pho tượng đặt đúng chổ có thể làm ôn định một vị trí phức tạp, giứ được chỗ làm hay cầm chàn vợ hoặc chồng (không chia ly).

UỒ DIÊN

Những máy móc chạy điện dùng đế kích thích mòi trường xung quanh. Ví dụ ti vi được dùng trong c.ung “nghề nghiệp” nơi quán giải khát. Dụng cụ trang bị nhà máy đạt trong cung “quý nhàn phù hộ” (xem chương 8),

SÁO

Ông sáo có nhiều ý nghĩa trong các biêu tượng và trong tôn giáo. Theo lịch sứ, ống sáo tre dùng diln ta sự

42

thái binh và báo tin lành. Như thế thì trong nghệ thuật Phong Thuy, sự hiện diện cua ống sáo đem đến sự bình an ốn định nhà cưa và công việc thương mại. Theo cấu trúc ống sáo, nó chi cho sự nàng khí trong nhà lèn từng mức dộ một. Treo hai ống sáo. mỗi cái có thẩt lụa đo lên xà nhà chếch vào nhau tạo thành một phân góc trong hình bát giác (Bát Quái) đe nó bơm khí lên từng phàn một hầu giải tóa ảnh hương dõn nén cua xà nhà và cho khí lưu thông (miệng sáo treo chúc xuống dưđi). Sáo dùng vào việc vệ khí. Nổ tượng trưng cho thanh gươm treo ơ nhà, hàng ăn và cửa tiệm đế đuối tà ma, trộm cướp và dùng trong nghi lễ. Ảm thanh trỗi lèn cua sáo giúp cho khí trong nhà linh hoạt hơn, cũng như vang mạnh, sáo là c.ử chi làm trong lế duối tà.

MÀU SẮC

Màu sắc sứ dụng trong phòng ốc làm tăng sinh khí – con người. Ngươi Hoa coi trọng vài màu trong số các màu. Một nhà Phong Thủy đả ca tụng một hàng ăn Trung Hoa trang trí nội thất hàng toàn màu đen, den là màu cua nước, nước lại là yếu tố thu hút tiên bạc (xem chương 8). Tuy thế, nói chung màu đen làm giam ánh sáng và tránh dùng. Đo là màu hưng phấn dùng trong đám cưới và các dịp lễ tết. Trắng là màu tang chế. tránh dùng. Nơi các đám tang người Hoa, thân nhàn của họ phục sức đơn gian bằng vai xỏ dè bàv tó lòng thương tiếc, Màu vàng, màu cua ánh dương bièu thị tuối thọ. Màu xanh (lá cây) cua mùa xuân biếu thị sức tâng trướng, tươi mát và yên tịnh, Xanh da trời màu nhạt sắc cua bầu trời. Nó tạo may man, tuy thế nó là màu lạnh, lợt lạt.

N1IỨNÍỈ CÁI KHÁC

Thuật Phong Thuy cũng dùng các cách chứa rộng rải tủy trường hợp mà áp dụng :

43

+ Giai [ụa đò cột trên khoen gô cửa.

+ Viên giải lụa dọc theo và để che hướng lệch. + Phấn đê dưới giường chữa đau lưng.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín