Tạp chí công nghệ Việt Nam

Các ý niệm cơ bản trong phong thủy (Phần 5)

0

Theo thuật Phong Thủy, vị trí cùa ta trong vũ trụ anh hường dến chúng ta. Lý thuyết cùa nó cho ràng khi chúng ta ơ đúng vào vị trí hòa hợp trong tự nhiên thi dời sông sé tươi đẹp. Khi dời sống hòa vào dộng lực thiến nhiên và vũ trụ thì người ta hướng dược sức khoe, thịnh vượng và sảng khoái. Sự tái tạo kiểu thức của thièn nhiên trong kiến trúc nhà cửa, phòng ốc và dô đạc sẽ t.ruýên sức sóng quản binh vá lực đó sẽ khiến họ thành công tốt đẹp trong dời sống. Mạt khác, nếu họ sống ờ nơi đối nghịch vdi nhịp điệu của vũ trụ thì cuộc sống họ bị lạc lõng, mất quàn bình và phái vàt vả đấu tranh.

44

 

Nhứng yếu tố bên ngoài như hình thế núi sòng, cày cối, các cuộc đất trong vùng – nhân tạo và thiền nhiên, tất ca đêu cộng hương trong đời chúng ta. Ví dụ người ta ơ trước phong canh đẹp : cày cối, nước non cũng như cốc hình dạng xấu xí dáng sợ cua đường xá, góc cạnh hay cao Ốc dị hình. Chương sách này cung cấp cho ta những nguyên tắc căn ban của thuật Phong Thủy và cho thấy ảnh hưởng trực tiếp của hình thế ngoại vi với nội thất như thế nào.

YẾU TỐ THIÊN NHIÊN

Mặc dù nguôn gốc cua Phong Thuy vẫn còn chưa rõ ràng, có lẽ từ thời đại canh tác, khi mà người nông phu biết chú tâm tìm cách hòa hợp với sức mạnh trong thiên nhiên

Từ co thời, các nhà Phong Thủy là những người bâm sinh. Tôi hình dung họ là các nhà thòng thái có ý thức sác bén trong xét nghiệm thiên nhiên và thù đắc tri thức khoa học cãn hán. Họ biết nhìn ra đất àm dưới chân cột, họ tiên đoán thời tiết khi thây mặt trăng có tán, thấy cây xanh và cày mọc mạnh đế làm đất trồng hoa màu. Bàng sự xét nghiệm như vậy, họ có thế chí dản đúng thời và đúng nơi cần xáy cất nhà cứa. Họ kết hợp diêu nãy vđi sự mật nhiên và huyền hí. Trong việc tìm kiếm một nơi đất lành đế sống, họ nhận thấy những ngôi nhà làm trên sưdn đòi, nhìn ra biến hướng Nam thì các nhà ấy đêu tốt đẹp. Nhửng nơi ấy tránh được các luông gió ác nghiệt từ hướng Bắc và cớ thế ngừa được nạn lụt. Nơi ấy là hưđng vào cua nước và ánh mật trhi ; nhờ thế hoa màu và gia súc sẽ dôi dào, nhà cứa thoáng và khá sung túc. So sánh sự khá gia của họ với nhứng dân cư vùng lân cận. điều này xem ra xuất phát do vị trí và hướng tốt cua nhà cưa – thì tinh cờ gập gỡ sự thuận hướng vận hành cua gió, nước và khí. Rồi nhứng dân cư lân cận cũng mô phong dịa diem và phương hướng như vậy băng cách tìm một ngọn đôi tương tự, dựng nhà gân khu đất tốt ấy ; nhưng hoàn canh thuận lợi không hòi đu do các thuật sĩ thời xưa dã khéo léo chi dản, tạo ra những điếm thuận tiện nhất.

Rõ ràng là lý thuyết Phong Thuy đá nắm dược luồng khí vận hành trên qua đất, nó xoay vòng theo dường xoắn Ốc. Nơi nào gan bên dường khi vận thì (lất đai dược phì nhiêu, khí hậu êm dịu, ánh mặt trời ấm áp và hoa cỏ mọc đêu dặn. Nước, không khí trong lành, dân cư yên ỏn là nơi tốt nhất đè dựng nhà ớ (khi khí giam đàn ơ khu vực ấy thi cày cỏ hoa lá chẳng còn tươi tốt. như xưa (*)

Mục đích và nguyên tắc cùa Phong Thuy ngày nay vẫn vậy : phai chọn một môi trường tốt nhất cho con người song và làm việc. Nhà Phong Thuy sẽ đánh giá lớp

AK

KHÍ VẬN CHUYẾN TRONG TRÁI OẤT

đất đai và địa khí đê dinh ra nơi lập nhà cho một gia đinh hay một công ty lớn.

Sự phát triến đò thị ra vùng ngoại ò cũng lièn quanv đến thuật Phong Thúy. Người ta xem xét chỗ nào trù phú đè làm nhà ơ. Sự phát trièn mới sẽ làm quang canh xung quanh bị bí hoặc làm ô nhiễm nguồn nước và biến đối vùng dất từ tốt thành xấu. Vứi nhứng nơi này, người ta dùng Phong Thuy và thay vi phai chuyên di nơi khác hoặc, huy bo hay xày nhà cao tầng. Người Hoa đả cung cố nhảm làm cho thích hợp hơn, kỹ lưỡng hơn, dó là nhưng biện pháp : trấn yếm, một biện pháp giai trừ mà không thế dùng khoa học dê chứng minh dược. Ví dụ treo một tám gương nhìn sang tòa nhà cao tầng gáy khó chịu hoặc làm một nghi lế đặc hiệt nham tạo hòa diệu cho bầu không khí căng thảng (xem phụ lục 1).

Khi chọn một miếng đất hay một căn nhà, thầy

47

phong thuy xem xét môi trường xung quanh, họ thừa hướng kinh nghiệm hàng ngàn nãm đê tìm hiếu các dấu hiệu và điềm báo qua màu sắc, kích cỡ lá cày, sức sống cua cư dãn và muông thú. Sau dãy là những cách phàn biệt khí cua vùng đất :

  1. Cây có : Nếu cây co xanh tươi là khí vượng, những khoáng nảu, vàng hoặc không mọc gi trèn một sân co hoặc một vùng cho thấy khí đã không còn tốt. Chúng ta hãy nhìn những “long tượng”. Đó là một vùng xinh tươi tốt lành cho cày co phát trièn và cúng là nơi lý tướng đê dựng nhà.
  2. Sàn : Nhiều cày co hoa lá là khí vượng. Nên tránh mua đất càn cối, có cây khô héo, hoặc nhửng vùng bòng hoa không đâm chồi, này lộc.
  3. Gia cầm : trong vườn cũng là dấu hiệu cua khí, sức khoe, màu sắc và âm thanh của chúng giúp nhà Phong Thuy đánh giá dược sự thịnh vượng. Nhứng dấu hiệu tót đó là sự bình an, như một con chim xinh dẹp nhờ bộ lông màu mè và tiếng hót hay, con mèo đẹp với bộ lông mượt mà. dày lãng. Quạ, chó dứ là anh hương cua trọc khí. Hươu, nai lá biêu tượng cho sự thịnh vượng và sung túc.
  4. Hàng xóm : Địa khí anh hướng ngưbi cư ngụ. Giáo sư Lin Sun nôi rằng nếu hàng xóm cua hạn giàu sang và nòi tiếng t.h’) bạn biết đâv là vương khí. Ong nêu thi dụ vùng Bervelv là khu điên hình, một vùng tươi mát thường là nơi thu hút nhửng người thành đạt. Nói một cách khác, khi hạn thuê mướn một cứa hàng kế hên một hàng bị khánh tận, người c.hú bệnh hoạn, đă chết, bị đụng xe hay mới ly dị… Hay là cưa hàng bên dường đả từng bị cướp, một c.ưa hàng khác cháv tiêu thì chắc chắn hạn cũng có ý nghĩ ấy ve tiệm cua bạn.
  5. Nhứng dấu hiệu do anh hương trọc khi : Đây là

48

những đíêm báo cho ta rõ vè trọc khi và vận rủi, ngay ca nhửng sự kiện xảy ra vào lúc chúng ta tham quan một quang cảnh cũng nên chú ý. Khi điện bị cúp hay tắt phụt, cầu chì bị cháy khi ta mở dèn, cửa nẻo hư hong, thấy một con chim c.hết trên sàn nhà, một xe tang đậu bén ngoài hay khi thấy có người tài xế dang trục bánh xe lên ơ nơi kế cận, và còn nhiêu nữa…

 

 

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
chuyển phát nhanh đi mỹ hay bạn muốn quay phim dạy họcdịch vụ in ấn tại hà nội , sài gòn uy tín